Pedagogs

Pedagogs ir cilvēks, kam vajadzētu būt prasmīgam mācību stundās, zinot, kādas mācīšanas stratēģijas ir efektīvas, kurām nepieciešama turpmāka attīstība. Pedagogs izstrādā metodes, kas dos mācību materiālus dzīvībai, pievienojot atbilstošu kontekstu un mudinot skolēnus mācīties, izmantojot klases diskusijas un citas mācību aktivitātes. Instrukcija ietver arī visu ar skolēniem saistīto mijiedarbību, ieskaitot visus komunikācijas veidus, jo katra mijiedarbība dod iespēju mācīties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *